Acme-Phlegethoth reviews

RSS | Module Info

Acme-Phlegethoth (1.02) *****

Bleach.pm meets HP Lovecraft, for perl. If you don't get that, you won't get this module.

Acme-Phlegethoth (1.02) *****

use Acme::Phlegethoth;
ia ia! f'IlYaaagl k'yaRNAk oOboSHU n'GhaYaR Uh'eOTH f'YA nogYaR
EBumna n'gHa fhtAGN Ch' nnnS'UHNog sYha'N gEb NiLgh'rI!
vuLGtLaGlNotH f'lLoIg VulgTlAGLn N'gHa OObOSHu huPaDgh throD gOkA geb
hUpADgHnyTh LLoIG yzHRO ya ah ph'Mnahn'AGl LLlL N'GHa ZHrOAGL eP
NnNEp FtAGhU ZhrOYAr ph'orr'E! athg GOtHAaGl hAfH'DrN NnNnGLuI lLoiG
Y'hah 'ai bUg nNnnog VUlgtmog TharANaK PH'gRaH'n nAEe nAflNILgH'riOG
S'Uhn hrii F'stElL'bSNA yA! Mg yA FHtAgNnyTH thROd n'GHfT kAdISHtu
uH'EoR Gof'nn naFlgRaH'N nGLlOIG GoTHayaR mg! R'LuH s'UhN H'Nog
nGHaFH'dRn Ah fHTagN NIlGh'ri NiLgh'ri yA oRr'eyaR k'yArnAkog gebYar
ep iLyAA cH' grah'N YhuPAdGH HuPaDgh 'FHalma llOigOR CH' f'CHteNFfyAR
k'yaRnAKAgL uAaaH! NwyAR NnNK'yarnakOth ah nAfLAtHg gotHA phlEgeTH
wgah'n uAaah eHyeAGl ThaRaNAk nAShaGGotH Kn'a CK'yArnAk 'FHaLMayaR
GoThA eBUMna lLOiGOr ceBuMNA eHye HLIRgh ron sHogGNyth R'LuH
VULgTLagLN NoG Gof'NN nAEP iLyaAaGL ph'HUPaDGhNYth y'BThNk
sHtUNggLIAgL ShAGG! shAGg f'y'hah Ehye uLn LW'Nafh nNnHAfH'dRn
sYHa'n HrIi phlEgEth r'Luh yS'UhN YshoGg tHRoDnYth ROn nGuaAAH
naflk'yArnAK! Kn'a f'HlIRGH hAFh'drN yvULgTM kn'A ULnoth chTenff
GoF'NN hAI VUlGTmnyth eE gof'nn NaN'GhFt CbuG IlyaA NgLUiagl oOBOshu!
s'uhN ooBoSHu YMnAhN'agL TharanaKagL GEB kN'A! yA lLoIG CphlEgETHoth
ph''bThnK haFh'DRn tHARaNAk! gnaiiHagl k'YaRNAk nafLk'YArNaK kn'A
EbumnaoG! mnAhN' Fm'LAtGh r'LuHYar gNaiIH ch' eBumNA ebuMNa!
NIlGh'RiyAR 'fhalmaAgl! GNAIiHOth! PHleGEthYaR gothA shagG
VulgtlaGln y'hah! NAShAgg roN Nog R'luH SHtunGgLI SyHa'n GoTHa
PHlegEThOtH nAFLgnaIIh NW aHagl n'GHft Kn'a MNAhn' lW'NaFH tHroD!
PH'Lloig atHg nnnY'haH FhTagN! nOG naFLmnAHn'oR ShuGG gNaiIh NGoRR'e
syHA'n F'fTaGHUnytH GoKA shoGg NGLi'hee phLegetH haFH'dRn F'sgN'WahL
nog GOtHa SyHA'N eBUMna HUpADGh hUPaDghNyTH 'btHNK sHAgGOR thROd
ulnor Fm'lATghNYTh FtAghUAgL R'luH YEe! NNnsHAGg SteLl'BSnA!
CHTeNFf nAFLtHAraNAK uAaah N'gHftoth ShOgg haiAGL ah NaFL'FHaLMa
VULgTM CfhtAGn Lloig ebuMnaOr shaGG ilYaa N'GHa Nw HAiAGl F'kAdiSHtu
gOf'nNOr h'sll'hA shTUNgGLI mG clW'nAFhagL nGLUi ebuMnAAgl r'luh
Li'hee K'yARNak ygOtHAoR goThAYaR H'noG! GOf'nnor hUpaDgHAgL
WgAH'NOtH Gof'nN naAH nNn'FhALMa naR'LuH Ng'Ai ShuGG gokAOg Ep
ynilgh'Ri oOboShu Naflsll'Ha f'ilyAa GEb Shogg LLll KAdISHtUoR
ooBOshu nggRah'n 'FHAlMA gRAH'NyAR atHg N'ghayAr! PH'zHRo SHTUnGGli
H'vuLGTlAgLn gOKa fhtagN n'ghA HRiIAgL gOthA KaDiShtU FhtaGn sYHa'n
ahotH naflShAGG gOF'NN cHTenff! n'gHft LI'HeEAGl S'UHNoTH kn'Aog
NAFloRr'e SYHa'N h'aTHG HrIi phlEgeth nnnNog VulgtlAglnNYtH Ron
'fHAlMA nw naflWgaH'n! NW tHArAnaK GRAh'noth uH'e nw chaFH'Drn
VulGTLaGLN! WgAH'n sLl'ha NAflk'YArNAk SgN'waHLoTh LLoIG sTEll'BSNa
'fhalmA grAh'n vuLGtlAglN PH'zHrO shTUngGlIagl k'YArnAK YhRIIOr
SHtunGGlI NasLL'hA HAi 'Ai CzhRO sgn'WahL EhyE AHaGl shugg lI'hee
cHtEnFf f'mg BuG LlOig kn'AOr fM'LAtGH pH'Lw'NaFHoTH n'gHAYar
sll'hAnytH nnNvUlGTM EhYE nILgh'rI! SgN'Wahl NGuAAAH gNAiIh
ph'sTell'BsNa ah thRodNyTh GoThaoTh hAFh'DrN oOboShu GeB
nAflsTeLL'BsNaOth Ee Ysyha [Text ends abruptly.]

(please note, I considered it important enough that the Elder Gods be able to read this review. Should you wish to as well, you will have to run above program).